1. Közös boldogulásunk mindennél előbbre való, egyéni felépülésünk az OA egységétől függ.

 2. Csoportjaink számára csak egy abszolút tekintély létezik - egy  szerető Isten, amiként Ő megnyilvánulhat csoportjaink lelkiismeretén keresztül. Vezetőink csupán a bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.

 3. Az OA-tagság egyetlen feltétele a kényszeres evés abbahagyásának vágya.
 4. Legyen minden csoport önálló, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat vagy az OA egészét érintik.

 5. Minden csoport elsődleges célja, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő túlevőkhöz.

 6. Egy OA csoport soha nem támogathat, finanszírozhat semmilyen kapcsolódó intézményt vagy külső vállalkozást, és nem engedheti át az OA nevet ilyenek használatára – nehogy pénz, vagyon vagy tekintély eltérítsen bennünket elsődleges célunktól.

 7. Minden OA-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.

 8. Az OA maradjon mindig nem-hivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.

 9. Az OA maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati testületeket vagy bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.

 10. Az OA nem formál véleményt kívülálló ügyekben, ezért az OA név sohasem vonható be nyilvános vitába.

 11. A nyilvánossághoz való viszonyunk nem a hírverésen, hanem a vonzerőn alapul. Személyes anonimitásunkat a sajtó, a rádió, filmek, a televízió és bármely más nyilvános média vonatkozásában meg kell őriznünk.

 12. Mindezen hagyományaink spirituális alapja az anonimitás, folyamatosan emlékeztetve arra, hogy az elvek előbbre valók, mint az egyes személyek.

Az AA World Services Inc. engedélyével használjuk az AA Tizenkét Hagyományát.

Az Anonim Túlevők Tizenkét Hagyománya című brosúra    

 

A Tizenkét Hagyományhoz köthető Spirituális Elvek


Minden egyes Hagyományhoz tartozik egy spirituális Elv is.

 • Első Hagyomány: Egység

 • Második Hagyomány: Bizalom

 • Harmadik Hagyomány: Önazonosság

 • Negyedik Hagyomány: Önállóság

 • Ötödik Hagyomány: Célhoz kötöttség

 • Hatodik Hagyomány: Szolidaritás

 • Hetedik Hagyomány: Felelősség

 • Nyolcadik Hagyomány: Közösség

 • Kilencedik Hagyomány: Struktúra

 • Tizedik Hagyomány: Semlegesség

 • Tizenegyedik Hagyomány: Anonimitás

 • Tizenkettedik Hagyomány: Spiritualitás

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.