Gyűlések

Mi a menete egy OA gyűlés levezetésének?
A letölthető dokumentumok között megtalálható egy ajánlott sorvezető (letölthető) a gyűlések levezetéséhez. A sorvezető módosítható, a csoportok erről általában a lelkiismereti gyűlésen döntenek. 

Mi a különbség a nyitott és a zárt gyűlések között?
A Világszolgálati Ügyvitel Konferencia 1982-ben elfogadott, 1989-ben és 2018-ban módosított állásfoglalása alapján nyitott gyűlésnek nevezzük azt, amely mindenki előtt nyitva áll. Zárt gyűlésnek hívjuk azt, amely minden olyan személy előtt nyitva áll, akiben megvan a vágy a kényszeres evés abbahagyására, vagy aki úgy gondolja, hogy problémája van a kényszeres evéssel. Ebbe az újonnan érkezők is beletartoznak.

Mire szolgálnak a lelkiismereti gyűlések?
Sok csoportban a rendszeresen járó tagok havonta összegyűlnek és szavaznak a csoport ügyeiben a lelkiismereti gyűléseken, amelyeket általában a szokásos gyűlések előtt vagy után tartanak. A csoport lelkiismerete dönt például arról, hogy változzon-e a témabeosztás, mibe fektesse a csoport az összegyűlt pénzt, kik töltsék be a szolgálati pozíciókat és egyéb fontos ügyek is megvitatásra kerülnek. 

Hogyan indíthatok új csoportot?
Egy OA gyűléshez nem kell más, mint két vagy több olyan személy, aki fel szeretne épülni a kényszeres evésből, és tovább szeretné adni a felépülés üzenetét. A csoportindításról további információk a Hogyan indítsunk új csoportot? (letölthető) című dokumentumban olvashatók.

Vannak az OA-nak online gyűlései is?
Igen, magyar nyelvű online gyűléseken is részt tudsz venni. Az online (Skype) gyűlések időpontjai is szerepelnek a gyűléslistában, és alatta arról is találsz egy útmutatót, hogyan tudsz becsatlakozni. A Skype-on tartott gyűlések a személyes gyűlésekhez hasonlóan működnek.  

Hogyan tudjuk naprakészen tartani az információkat a csoportunk gyűléseiről?
A gyűléssel kapcsolatos változásokat az overeatershungary(kukac)gmail.com címen tudjátok jelezni a magyar OA titkárának és honlapfelelősének, így tudnak az új információk felkerülni a honlapra és eljutni a társakhoz és érdeklődőkhöz. Emellett az OA nemzetközi honlapján is fontos jelezni a változásokat. Itt tudjátok szerkeszteni a WSO-nál bejegyzett adatokat a csoportotokról. 

Az OA kapcsolatban áll az AA-val, más anonim közösségekkel vagy valamilyen egészségügyi csoporttal?
Az OA nincs kapcsolatban semmilyen külső vállalkozással vagy más csoportosulással. Az alapelvünk, hogy együttműködünk, de nem kapcsolódunk.

Szolgálat

Mikortól vállalhatok szolgálatot?
A szolgálatvállalásra a kezdetektől lehetőséged van. Közösségünk alapvető célja, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő kényszeres evőkhöz, ezért ez a legalapvetőbb formája a szolgálatnak. Bármilyen apró szolgálatról is van szó, ha segít a szenvedő társainknak, segíti a saját felépülésünket is. Az új OA-tagok szolgálatot vállalhatnak azzal, hogy eljárnak a gyűlésekre, elrendezik a székeket, kirakják az irodalmat, beszélnek az újonnan érkezőkkel, és segítenek mindabban, amire a csoportnak szüksége van. A csoportodnál, a Magyar Intergroupnál, vagy a Kilencedik Régiónál érdeklődhetsz arról, hogy a csoportszinten túli szolgálatok betöltésének milyen feltételei vannak. 

Mi a feladata a gyűlés titkárának?
A legtöbb csoportban a titkár pozíciójának betöltése elsődleges fontosságú. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb egy olyan személyt megbízni ezzel a szolgálattal, aki aktívan dolgozik a Tizenkét Lépésen, absztinens és rendelkezik már csoportszolgálati tapasztalattal. A titkár általános feladatának egy rövidített összefoglalója: a titkár felelős azért, hogy tájékoztassa az Intergroupot, a Régiót és a WSO-t az esetleges változásokról a gyűlések helyszínében, idejében, vagy elérhetőségében. Bejelenti a közelgő OA-s eseményeket és tájékoztatja a csoportot a lelkiismereti gyűléseken hozott döntésekről. Levezeti a lelkiismereti gyűléseket, és ezeken időt biztosít a küldött és más szolgálatvállalók bejelentéseinek. A legtöbb csoportban a titkár őrzi az iratokat, a lelkiismereti gyűlések jegyzőkönyveit, a születésnapok időpontjainak listáját, a telefonszámlistát és a szponzorok listáját. 

Hogyan épül fel az OA szolgálati struktúrája?
Az OA szolgálati struktúrája egy fordított piramisra hasonlít. A Megbízottak Testülete, melynek tagjai az évente rendezett Világszolgálati Ügyviteli Konferencián döntenek az OA egészét érintő ügyekben, felelősséggel tartozik az általa szolgált összes Régiónak, Intergroupnak és csoportnak. Bővebben erről a Szolgálatok menüpont alatt olvashatsz. 

Hozzájárulás

Hogyan tudok én, a csoportom, vagy az Intergroupom hozzájárulást küldeni az OA-nak?
A tagok a gyűléseken Hetedik Hagyomány formájában, a körbeadott kosárba tudnak pénzbeli hozzájárulást adni. A csoportok közös lelkiismereti döntés alapján küldenek hozzájárulást az Intergroupnak vagy a Világszolgálati Irodának (WSO). A hozzájárulás módjairól az OA Hetedik Hagyománya című brosúrában (letölthető) további információk olvashatók. 

Hova tudom küldeni a csoportban összegyűlt Hetedik Hagyományt?
A Magyar Intergroupnak vagy a Világszolgálati Irodának (WSO) lehet továbbküldeni a csoport működésének fenntartásához szükséges tartalékon túli összeget. A Magyar Intergroup a befolyó összegből elsősorban az irodalmak nyomtatását, OA-s események szervezését és az üzenetátadást finanszírozza, a felhalmozódó felesleget pedig a Régiónak és a WSO-nak továbbítja. A pénz útjáról az OA-ban az OA Hetedik Hagyománya című brosúrában (letölthető) található bővebb információ. 

Mennyi pénzzel támogassam az OA-t?
Minden gyűlésen annyi hozzájárulást adj, amennyit megengedhetsz magadnak. "Adj úgy, mintha az életed múlna rajta!" Egy tag évente maximum 5000 dollárral járulhat hozzá az OA általános pénzügyi tőkéjéhez, vagy valamilyen meghatározott OA-s pénzügyi tőkéhez. Évente szintén maximum 5000 dollárt utalhat a Közösségnek egy elhunyt OA tag emlékére. Az OA emellett elfogad bármilyen összegű hagyatékot elhunyt OA tagtól.

Irodalom

Milyen irodalmakat lehet használni az OA gyűléseken?
Azt javasoljuk, hogy az OA csoportok csak engedélyezett könyveket és brosúrákat árusítsanak és tegyenek ki a gyűléseiken, az egység és a Hagyományaink tiszteletben tartása érdekében. Ebbe beleértendők az OA Konferenciája és Bizottsága által jóváhagyott irodalmak, az AA Konferenciája által jóváhagyott irodalmak, és a helyi kiadású OA irodalmak. Az 1993-as Világszolgálati Ügyviteli Konferencia lelkiismereti döntése alapján az OA által nem jóváhagyott irodalmak árusítása és gyűléseken való használata burkolt hozzájárulás külső vállalkozásokhoz, ami a Hatodik Hagyományunk megsértését jelenti. 

Milyen irodalmak állnak jogvédelem alatt?
Minden OA irodalom, amelyet jóváhagyott a Konferencia vagy a Testület, az Overeaters Anonymous Inc. jogvédelme alatt áll. 

Használhatom az OA logóját?
Az OA logó használatához előzetes engedélyt kell kérni a WSO-tól. A logó csak egy bejegyzett csoport vagy szolgálati testület hivatalos OA-s ügyintézésével kapcsolatban használható és használatakor minden esetben fel kell tüntetni az adott Intergroup vagy szolgálati testület nevét is, hogy a szolgálati testület által kiadott kiadvány megkülönböztethető legyen azoktól a dolgoktól, amelyeket az Overeaters Anonymous Inc. ad ki. 

Intergroup

Mi az az Intergroup?
Amikor egy területen belül több OA csoport is működik, tagjai idővel felismerik, hogy együtt könnyebben boldogulnak, mint egyedül. Ilyenkor a csoportok Intergroupba szerveződhetnek, amely közvetlen felelősséggel tartozik a csoportoknak, amelyeket szolgál. Egy Intergroup abból az igényből születik, hogy több helyi csoport össze tudjon kapcsolódni és a helyi közösséget hatékonyabban tudják informálni az OA-ról. Az Intergroup által végzett jellemző feladatok: egy, az OA-ról és a helyi gyűlésekről informáló honlap fenntartása; rendszeres hírlevelek kiadása, amelyben tájékoztatnak a közelgő OA-s eseményekről és a helyi gyűlésekről; az üzenetátadás koordinálása és a szakemberekkel való kapcsolattartás; készlet tartása az OA irodalmából; küldött delegálása a regionális találkozókon és a Világszolgálati Ügyviteli Konferencián. 

Honnan szerezhetünk információt arról, hogyan tud fejlődni a csoportunk vagy az Intergroupunk?
Azt ajánljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot emailben a Kilencedik Régióval vagy a WSO-val. Továbbítani fogják az üzenetedet a témával foglalkozó megbízott szolgálattevőnek. Az üzenetedben jelezd pontosan, hogy melyik Régióhoz vagy területhez tartozol. Emellett a letölthető dokumentumok között többféle, a csoportoknak és szolgálati testületeknek szóló forrást és iránymutatást találsz. Angol nyelven a www.oa.org oldalon is találhatók letölthető dokumentumok, amelyek a segítségedre lehetnek.

Az OA Világszolgálata (WSO)

Mit rövidít a WSO?
Az OA jogi és hivatalos ügyeinek intézését fizetett alkalmazottak végzik, a Megbízottak Testületével együtt dolgozva. A WSO a Világszolgálati Iroda rövidítése, amelynek székhelye az Egyesült Államokban, Új-Mexikóban (Rio Rancho-ban) van és magas színvonalú támogatást és szolgálatot nyújt az OA Közösségének. A WSO szolgálati tevékenységei közé tartozik: a világszerte működő OA gyűlések könyvtárának kezelése, egy nyomtatott és online magazin és egy negyedéves lap kiadása, a nemzetközi honlap üzemeltetése, üzenetátadás szervezése, Világszolgálati Ügyviteli Konferencia szervezése és több, mint 150 irodalom és felépüléssel kapcsolatos anyag tárolása és kezelése. 

Mit rövidít a VÜK (WSBC)?
A VÜK, angolul WSBC a Világszolgálati Ügyviteli Konferencia (World Service Business Coference) rövidítése. Ez az OA évente összeülő ügyviteli konferenciája. Az OA Közösségének kollektív lelkiismeretét szolgálja, amely minden év áprilisában vagy májusában kerül megrendezésre. Ezen az egyhetes ügyviteli gyűlésen a világ bármely pontján működő OA-s szolgálati testület küldöttei vesznek részt. Arra szolgál, hogy megbízottakat válasszanak meg, módosítsák az alapszabályokat, bevezessenek új ügyviteli szabályzatokat és emellett prezentációk és workshopok formájában tinormációkkal lássák el az egész OA-t érintő ügyekben a jelenlevő küldötteket.

Kik vehetnek részt a Világszolgálati Ügyviteli Konferencián?
A világ bármely pontján működő OA-s szolgálati testület küldhet delegáltat a Világszolgálati Ügyviteli Konferencián való képviseletükre. Ugyanakkor bármely OA tag részt vehet a konferencián látogatóként vagy önkéntesként.

Miről szól az Egység Napja?
Az Egység Napja a Közösség erejére emlékeztet világszerte. Minden évben, február utolsó szombatján, magyar idő szerint 20:30-kor az OA tagok egy perc csenddel erősítik meg közösen az OA egységében rejlő erőt. Ez a nap az Első Hagyomány fontosságára hívja fel a figyelmet: "Közös boldogulásunk mindennél előbbre való, egyéni felépülésünk az OA egységétől függ."

Miről szól az Absztinencia Nemzetközi Napja?
Az Absztinencia Nemzetközi Napját minden évben november harmadik szombatján tartjuk. Ez a nap arra ösztönöz, hogy OA tagok világszerte megkezdjék vagy megerősítsék absztinenciájuk iránti elköteleződésüket. 

Miről szól a Közösségen belüli Üzenetátadás Napja?
Minden év 12. hónap 12. napja, azaz december 12-e a Közösségen belüli Üzenetátadás Napja. Az a célja, hogy biztassa az OA szolgálati testületeit, csoportjait és tagjait, hogy gyakorolják az üzenetátadást a Közösségen belüli azon társak felé, akik visszaesésben vannak, vagy még szenvednek a kényszeres evéstől. 

 

Forrás: www.oa.org

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.