A Lelki Béke imája

Istenem, adj lelki békét,
annak elfogadására amin változtatni nem tudok,
bátorságot, hogy változtassak, amin tudok,
és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.
 

Az OA Ígéretének imája

Megfogom a kezed, és együtt megtesszük azt, amit egyedül sosem tudtunk.
Nincs többé reménytelenség, s többé nem kell függnünk saját bizonytalan akaraterőnktől.
Itt vagyunk most mindnyájan együtt, és egy nálunk hatalmasabb erő felé nyújtjuk ki karjainkat;  
és ahogy fogjuk egymás kezét, olyan szeretetet és megértést találunk, amiről még csak nem is álmodtunk.

 

A Harmadik Lépés imája

Istenem, neked ajánlom magam,
formálj engem tetszésed szerint, és tégy velem akaratod szerint.
Vedd le rólam énem béklyóit, hogy jobban végrehajthassam akaratodat.
Szabadíts meg bajaimtól, hogy a felettük aratott győzelem
a Te Hatalmadról, a Te Szeretetedről, a Te akaratod szerinti életről
tegyen tanúbizonyságot azok előtt, akiket ehhez hozzásegíthetek.
Hadd teljesítsem mindig a Te akaratodat!

 

A Hetedik Lépés imája

Teremtőm, készen állok mindenestől – a bennem levő jóval és rosszal együtt – a Tiéd lenni.
Kérlek, szabadíts meg minden olyan jellemhibámtól, amely útjában áll annak,
hogy Neked és embertársaimnak hasznára legyek.
Adj nekem erőt, hogy kilépve innen akaratod szerint cselekedhessem.
Ámen.

 

A Tizenegyedik Lépés imája

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem;
ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem;
ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem;
ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem;
ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem;
ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem;
ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömet vigyem;
ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem!
Uram, add, hogy ne vigasztalódást keressek, hanem vigasztaljak;
ne megértést óhajtsak, hanem megértsek;
ne szeretetre vágyjak, hanem szeressek!
Mert másoknak adva – kapunk.
Megbocsátva – bocsánatot nyerünk.
Halálunkkal örök életre ébredünk.
Ámen.

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.