1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az étellel szemben – hogy az életünk irányíthatatlanná vált.

 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja gondolkodásunk józanságát.

 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.

 4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.

 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól.

 7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.

 8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.

 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.

 11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.

 12. E Lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet más kényszeres túlevőkhöz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

Az AA World Services Inc. engedélyével használjuk az AA Tizenkét Lépését.

 

Az Tizenkét Lépéshez köthető Spirituális Elvek

 
Minden egyes Lépéshez tartozik egy spirituális Elv is.

 • Első Lépés: Őszinteség

 • Második Lépés: Remény

 • Harmadik Lépés: Hit

 • Negyedik Lépés: Bátorság

 • Ötödik Lépés: Becsületesség

 • Hatodik Lépés: Hajlandóság

 • Hetedik Lépés: Alázat

 • Nyolcadik Lépés: Önfegyelem

 • Kilencedik Lépés: Szeretet

 • Tizedik Lépés: Kitartás

 • Tizenegyedik Lépés: Spirituális tudatosság

 • Tizenkettedik Lépés: Szolgálat

 

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.