A Lelki Béke imája:

Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.

 

Az OA Ígéretének imája:

Megfogom a kezed, és együtt megtesszük azt, amit egyedül sosem tudtunk. Nincs többé reménytelenség, s többé nem kell függnünk saját bizonytalan akaraterőnktől. Itt vagyunk most mindnyájan együtt, és egy nálunk hatalmasabb erő felé nyújtjuk ki karjainkat;  és ahogy fogjuk egymás kezét, olyan szeretetet és megértést találunk, amiről még csak nem is álmodtunk.

 

A Harmadik Lépés imája:

Istenem, neked ajánlom magam, formálj engem tetszésed szerint, és tégy velem akaratod szerint. Vedd le rólam énem béklyóit, hogy jobban végrehajthassam akaratodat. Szabadíts meg bajaimtól, hogy a felettük aratott győzelem a Te Hatalmadról, a Te Szeretetedről, a Te akaratod szerinti életről tegyen tanúbizonyságot azok előtt, akiket ehhez hozzásegíthetek. Hadd teljesítsem mindig a Te akaratodat!

 

A Hetedik Lépés imája:

Teremtőm, készen állok mindenestől – a bennem levő jóval és rosszal együtt – a Tiéd lenni. Kérlek, szabadíts meg minden olyan jellemhibámtól, amely útjában áll annak, hogy Neked és embertársaimnak hasznára legyek. Adj nekem erőt, hogy kilépve innen akaratod szerint cselekedhessem. Ámen.

 

A Tizenegyedik Lépés imája: 

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé! Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem; ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem; ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem; ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem; ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem; ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem; ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömet vigyem; ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem! Uram, add, hogy ne vigasztalódást keressek, hanem vigasztaljak; ne megértést óhajtsak, hanem megértsek; ne szeretetre vágyjak, hanem szeressek! Mert másoknak adva – kapunk. Megbocsátva – bocsánatot nyerünk. Halálunkkal örök életre ébredünk. Ámen.

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.