A Tizenkét Alapelv abban segít, hogy OA-ban vállalt szolgálatunk során alkalmazzuk az OA-program fontos részét képező Lépéseket és Hagyományokat. Bár az Alapelvek az OA világszintű szolgálatvállalóinak íródtak, az OA valamennyi szolgálatvállalójának szólnak, hogy megfontoltan vehessenek részt a csoport munkájában, alapos átgondolás után dönthessenek, szavazhassanak vagy fejezhessenek ki kisebbségi véleményt. A Tizenkét Alapelv az elsődleges célunk elérését támogatja, hogy eljuttassuk az OA üzenetét a még szenvedő kényszeres túlevőkhöz.

 1. Az OA világszolgálatáért való végső felelősség és hatáskör Közösségünk kollektív lelkiismeretét illeti meg.

 2. Világszolgálataink gyakorlatban történő ellátását az OA-csoportok a Világszolgálati Ügyviteli Konferenciára ruházták, így a Világszolgálati Ügyviteli Konferencia az OA egészének a hangja, meghatalmazottja és tényleges lelkiismerete.

 3. A hatékony vezetést a bizalmon alapuló döntési jogkör teszi lehetővé.

 4. A részvétel joga mindenkinek egyenlő jogot biztosít valamennyi döntéshozatali folyamatban.

 5. A vélemények mérlegelése és a személyes sérelmek kezelése érdekében mindenkit megillet a fellebbezéshez és a panaszhoz való jog.

 6. A Világszolgálati Ügyviteli Konferencia a Kuratóriumra ruházta az OA ügyvitelének elsődleges felelősségét.

 7. A Kuratórium jogosultságairól és kötelezettségeiről az OA Szabályzatának „A” Fejezete, míg a Világszolgálat jogosultságairól és kötelezettségeiről az OA Szabályzatának „B” Fejezete rendelkezik.

 8. A Kuratórium a Végrehajtó Bizottságra ruházta az OA Világszolgálati Irodájának felügyeletéért való felelősséget.

 9. A hatékony működéshez minden szinten nélkülözhetetlenek az agilis és megbízható szolgálatvállalók és a kiválasztásukra szolgáló megfelelő eljárások.

 10. A szolgálatvállalók felelőssége az általuk gyakorolt hatáskörökhöz igazodik, ezért kerülendő az erőfeszítések kettőzése.

 11. A Világszolgálati Irodát állandó és végrehajtó bizottságok, alkalmazottak és tanácsadók segítik.

 12. Az OA szolgálatának spirituális alapja biztosítja, hogy

a) az OA egyik bizottsága vagy szolgálati testülete sem szerezhet magának veszélyes vagyont vagy hatalmat;

b) az OA prudens pénzügyi alapelve, hogy megfelelő működési költségek állnak rendelkezésére, amelyet bőséges tartalék egészít ki;

c) egy OA-tag sem ruházható fel korlátlan hatalommal;

d) minden fontos döntést megvitatásuk után szavazás útján kell meghozni, amikor csak lehet, egyhangúlag;

e) szolgálati tevékenység nem irányulhat konkrét személy megbüntetésére vagy nyilvános vita kiváltására; és

f) az OA egyetlen szolgálati bizottsága vagy testülete sem fejthet ki irányítási tevékenységet, és mind gondolatban, mind a cselekvés szintjén demokratikusnak kell maradniuk.

 

A Tizenkét Alapelv Spirituális Elvei

Minden egyes Alapelvhez tartozik egy spirituális Elv is.

 • Első Alapelv: Egység

 • Második Alapelv: Lelkiismeret

 • Harmadik Alapelv: Bizalom

 • Negyedik Alapelv: Egyenlőség

 • Ötödik Alapelv: Megfontolás

 • Hatodik Alapelv: Felelősség

 • Hetedik Alapelv: Egyensúly

 • Nyolcadik Alapelv: Hatáskör-átruházás

 • Kilencedik Alapelv: Képesség

 • Tizedik Alapelv: Világosság

 • Tizenegyedik Alapelv: Alázat

 • Tizenkettedik Alapelv

  • Önzetlenség

  • Reális gondolkodás

  • Képviselet

  • Párbeszéd

  • Együttérzés

  • Tisztelet

Érdemes Tudnod

A programban a gyűlések mellett számos eszköz is rendelkezésre áll a felépülni vágyók számára. Az OA-ban teljes mértékben tiszteletben tartjuk egymás anonimitását.

Teljes mértékben ingyenes

Az OA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, önellátók vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A befolyt összeget teljes egészében a közösség fejlesztésére fordítjuk.

Nincs semmilyen elkötelezettség

Az OA nem követ, és nem tesz magáévá semmilyen meghatározott diétát, vagy étkezési tervet. Az OA a kényszeres evés betegségéből való felépülés fizikai, lelki és spirituális megvalósulását szorgalmazza, s ennek elsajátításán alapszik.

Az OA egy közösség, nem egyház

Az OA nem egy vallási felekezet. Bárki, kötetlenül és anonim módon csatlakozhat a közösséghez, hogy megossza saját tapasztalatait, és meghallgassa másokét.